Kardiologiya


Ege Hospitalın Kardiologiya şöbəsindəürək-damar sistemi xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikasıhəyata keçrilir:

 • Ürəyin işemik xəstəliyi(ÜİX);
 • Hiperteniya xəstəliyi;
 • Ritm pozğunluqları;
 • Anadangəlmə və qazanılmış ürək qüsurları;
 • Ürək əməliyyatlarından sonrakı vəziyyətdə olan xəstələrin müalicəsi
 • Dislipidemiya və s.

Kardioloji kabinetdə fəaliyyət göstərən həkimlər tərəfindən yüksək peşəkarlıqla aşağıda qeyd edilən müayinələri aparılır:

 • EKQ
 • Rəngli Doppler exokardioqrafiya (Exo-KQ)
 • Transtorakal Exokardiyografiya
 • Transezofageal Exokardioqrafiya (TEE)
 • Stress Test (tredmilmetriya, veloerqometriya)
 • Təzyiq Holter
 • Koronar angioqrafiya
 • Koronar angioplastika
 • Periferik damarlarının angioqrafiya və stentləməsi
 • Periferik angioqrafiya (tək tərəfli)
 • Periferik angioqrafiya (iki tərəfli)SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!