Qastroenterologiya


Qastroenterologiya şöbəmizdə həzm sisteminin müxtəlif xəstəliklərinin kompleks müayinə, müalicə və profilaktikası icra olunur. Qida borusu, mədə, onikibarmaq bağırsaq və nazik bağırsağın digər şöbələri,  yoğun bağırsaqlar, hepatologiya bölməsini də birləşdirən-qaraciyər, öd kisə və ödçıxarıcı yollar mədəaltı vəzinin müayinəsi, müalicəsi və profilaktikası tətbiq olunur.

EGE Hospitalda  çox geniş laborator-diaqnostik müayinələr mövcuddur:

  • Endoskopik müayinələr (kolonoskopiya, ezofaqoqastroduedenoskopiya və s)
  • Rentgenoskopiya və rentgenoqrafiya;
  • Komputer tomoqrafiyası (üst və alt qarın boşluğu orqanlarının kontrast müayinəsi)
  • Qarın boşluğu orqanlarının USM-I;
  • Qarın boşluğu damarlarının doppleroqrafiyası;
  • Mədə, 12-barmaq, nazik və yoğun bağırsaq bioptatlarının morfoloji müayinəsi
  • Müxtəlif infeksiyaların seroloji diaqnostikası (İFA və immunohemilüminessensiya metodu ilə)
  • B və C hepatitlərinin PZR diaqnostikası aparılır.
  • İmmunoloji, biokimyəvi, hormonal müayinələr
  • Koproloji müayinə (nəcisin əkilməsi, antibiotiklərə həssaslığının təyini, disbakterioz)

Qarciyər xəstəliklərinin müayinə, müalicə və profilaktikası icra olunur.

►  Virus hepatitləri (Hepatit B, C, D)

►  Qaraciyərin piy distrofiyası, qaraciyərdaxili xolestaz

►  Öd kisəsi və öd yolları xəstəlikləri

►  Qaraciyər törəmələrinin biopsiyası.

EGE Hospitalda  mədə-bağırsaq sisteminin bütün xəstəlikləri təcrübəli həkim qastroenteroloq və hepatoloqlar tərəfindən müayinə və müalicə olunur.


Qastroenterologiya mövzulu son blog yazıları

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!