Uzm. Dr. Emin Məmmədov


Uroloq-androloq

Uzman Dr. Emin MəmmədovTəhsil:

 • Uroloq Cərrah 2005-2012:Çukurova Universiteti,Türkiyə,Adana (UZMANLIQ)
 • Uroloq-Androloq Cərrah.Tibb üzrə fəlsəfə doktoru
 • N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti Diplomu
 • Çukurova Universiteti Uzmanlık Diplomu
 • European Board of Urology (FEBU) Diplomu
 • Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tibbi əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılması barədə şəhadətnamə
 • Certificate of Attendance 8th European Urology Residents Education Proggramme (EUREP)
 • Certificate of Attendance .Participated in and met the objectives of the olympus Hands-On-Training dry lab course on
 • Laparoscopy,during the 8th European Urology Residents Education Programme(EUREP)

Kurslar və Konqreslər:

 • Kadavra Üroonkolojik Cərrahi Anatomi Diseksiyon Kursu Sertifikası
 • 10-cu Ulusal Türk Çocuk Üroloji Kongresi Sertifikası
 • Certificate of Attendance Mammadova Emin Robot Renal Surgery at the time of 27th Anuall EAU Congress,Paris,France
 • Ulusal Kadın ve İşlevsel Ürolojik Kongresi
 • Temel Ürodinami Kursu (29 Aralık 2009 Antalya Gornelia Diamond Golf Resort)
 • Avrasiya Androloji Zirvəsi Məmmədov Emin (5-7 haziran 2008)
 • 2Ulusal Minimal İnvaziv Urolojik Cerrahi Kongresi (29-31 mart 2013)
 • 9Uroonkoloji Kongresi 4-8 Kasım 2010 Ankara Kadavra Uroonkolojik Cerrahi Anatomi Diseksiyon Kursu
 • Transplantasyon 2011 Katılım Sertifikası Məmmədov Emin
 • Certificate of Attendance Məmmədov Emin Technical tips of Radical Prostatectomy
 • Modern Treatment of Nephrolithiasis
 • Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi Məmmədov Emin (5-9 Eki Kaya Palazzo, Antalya)


SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!