Uzman Dr.Fuad Mustafayev


Qastroenteroloq-Hepatoloq-İnvaziv Endoskopist

Uzman Dr.Fuad Mustafayev


Qastroenterologiya yandal uzmanı Dr.Fuad Mustafayev ATU məzunudur. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesində Daxili xəstəliklər üzrə uzmanlığa, Hacettepe Universiteti Tibb fakultəsində Qastroenterologiya üzrə yandal uzmanlığına yiyələnib. Türkiyədə bır sıra özəl və dövlət xəstəxanalarında işləyib. 2022-ci ildən Ege Hospitalda işləyir.


Təhsil:

Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı/Azərbaycan, 2001-2007
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ankara/Türkiyə, 2012-2017
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD Ankara/Türkiye, 2018-2021


İş təcrübəsi:

Xaçmaz MRX / Anestezioloq Reanimatoloq 08/2007 – 11/2009, Xaçmaz/Azərbaycan
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Asist. Dr 08/2012 – 01/2017, Ankara/Türkiye
Lokman Hekim Akay Hastanesi / İç Hastalıkları Uzm. Dr 06/2017 – 05/2018, Ankara/Türkiye
Özel Koru Ankara Hastanesi / İç Hastalıkları Uzm. Dr 07/2018 – 07/2019, Ankara/Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Faklütesi / Gastroenteroloji Fellowship 07/2019 – 12/2021, Ankara/Türkiye
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi / İç Hastalıkları Uzm. Dr 09/2019 – 10/2021, Ankara/Türkiye
Ege Hospital / Qastroenteroloq Uzm. Dr 01/2021 – , Bakı/Azərbaycan


Üzvlüklər:

Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türkiye Gastroenteroloji Derneği
Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği
Türkiye Gastrointestinal Endoskopi Derneği


İştirak ettiyi konfranslar:

4. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 8-12 Nisan 2015, Sapanca/Türkiye
2. İmmüno-Önkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, 13-17 Mayıs
2015, Antalya/Türkiye
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-18 Ekim 2015, Antalya/Türkiye
3. Gebelik ve Endokrin Hastalıklar Sempozyumu, 5 Mart 2016, Ankara/Türkiye
35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 21-25 Kasım 2018, Antalya/Türkiye
AASLD-TASL Connect Regional Meeting Confrence, March 15-16 2019,
Istanbul/Turkey
8. İBH okulu, 25-27 Nisan, İstanbul/Türkiye
World Congress of Gastroenterology 2019, September 21-24, 2019, Istanbul/Turkey
Semptomdan Tedaviye İleri Endoskopik Kursu, 1-2 Kasım 2019, Eskişehir/Türkiye
Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Günleri, 28-29 Şubat 2020, Ankara/Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları XXV Mezuniyet Sonrası Eğitim
Kursu, 28-29 Şubat 2020, Ankara/Türkiye
EndOkul 4 – Ankara İleri Endoskopi Günleri, 7 Mart 2020, Ankara/Türkiye
37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 8. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 25-29,
Kasım 2020
SBU 4. Gastroenteroloji Günleri, 25-26 Eylül 2020
AASLD-TASL Digital Hepatology Connect, January 15-16 2021
2. Gazi Gastroenteroloji Günleri, 27-28 Şubat 2021
13. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28-30 Mayıs 2021
Gastro Akademisi, 3-6 Haziran 2021
17. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 17-19 Haziran 2021
10. İBH Okulu, 2-4 Eylül
14. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato Gastroenteroloji Günleri, 10-12 Eylül 2021
SBU 5. Gastroenteroloji Günleri, 24-25 Eylül 2021, Ankara/Türkiye
6. Gastrointestinal Endoskopi Günleri, 7-9 Ekim 2021
38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 9. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 16-21,
Kasım 2021, Antalya/TürkiyeSAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!