Uzman Dr. Gülnaz Sarıyeva


Pediatr

Uzman Dr. Gülnaz Sarıyeva


Təhsil:

2003-2009-cu illər Azərbaycan Tibb Universiteti, Pediatriya fakultəsi
2009-2010-cu illərMərkəzi Klinik Xəstəxana, Uşaq onkoloqu, internatura
2010-cu ildə STS (Seviye Tespiti Sınavı)
2011-2015-ci illər İstanbul Universiteti, Cərrahpaşa Tibb Fakultəsi, Uşaq Sağlığı və Xəstəlikləri ABD (tibbdə uzmanlıq)
2015-ci ildə “Obez Çocuklarda EKG’de P dalğa Dispersiyonu ve QT Dispersiyonu; Pulmoner Hipertansiyon Varlığının Araştırılması” elmi işinin müdafiəsi


İştirak etdiyi kurslar və konqresler:

15th European NF Meeting, 6-9 Eylül 2012, İstanbul
Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu, 8-9 Mart 2013, İstanbul
49.Türk Pediatri Kongresi, 1.Balkan Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ‘’Çocuklarda İleri Yaşam Desteği’’ kursu, 3-4 Ekim 2013, İstanbul
’’Neonatal Resüsitasyon’’ kursu, 28-30 Ocak 2014, İstanbulSAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!