Bəli var. “Philips Achieva” 1.5 T MRT cihazı. Müraciət edə bilərsiniz.