Missiyamız, vizyonumuz, dəyərlərimiz

Missiyamız

Xəstəxanamız fiziki və ruhi şəfa ocağı olaraq səhiyyədə keyfiyyət standartlarına uyğun xidmət verən, Azərbaycan səhiyyə sektorunda aparıcı xəstəxanalardan olan, xəstə, xəstə yaxını və işçi məmnuniyyətini daima yüksək tutan, öyrətməyə, araşdırmaya açıq olan və səhiyyə işçilərinin yetişməsinə dəstək verən bir mərkəzdir.


Vizyonumuz (Hədəflərimiz)

Əsas məqsədimiz dünyada tibbi yenilikləri təqib edərək xidmət verən, heç kimin zərər görməyəcəyi, hər kəs tərəfindən tövsiyə edilən, lider, referans mərkəz olmaqdır.


Yanaşmamız

 • Xidmətlərdə davamlı yaxşılaşma yönündən planlama
 • İşçi heyətimizin tibbi yeniliklərə sahiblənməsinə dəstək olmaq
 • Xəstəxananın maddi və texniki bazasının modern texnologiya ilə müqayisə etməklə yeniləmək
 • Yüksək xəstə məmnuniyyətinə sahiblənmək
 • İşçi məmnunuyyətini əldə etmək
 • İşçilərdə birlik, qrup şəklində işləməyi təmin etmək və motivasiyanı yüksək tutmaq

Dəyərlərimiz

 • Öncə zərər verməmək
 • Ölkəmizin qanunvericiliyinə hörmətlə yanaşmaq
 • Dürüst olmaq
 • Güvən qazanmaq
 • Araşdırmaya və elmi yeniliklərə açıq olmaq
 • Şəffaflıq
Ege Hospital bayrağı Antarktidada


SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!