ablasiya / Ege Hospital - Sağlamlığınız, sağlamlığımızdır.

seyirici-aritmiyalar-1200x675.jpeg

21 October 2022 Kardiologiya0

Səyirici aritmiya ən çox əlilliyə səbəb olan, ən çox insult yaradan ürək xəstəliyidir. Səyirici aritmiyanın törənmə mexanizmi dolayı yolla da olsa, təzyiqdən yaranır. Belə ki, uzun müddət təzyiqini kontrolda saxlamayan pasiyentlərdə qulaqcıqlar böyüməyə başlayır və böyümüş qulaqcıqda aritmiya ocaqları meydana çıxır. Müəyyən müddətdən sonra deyək ki, 3 il, 5 il, 10 il ərzində pasiyentin 180-200 təzyiqi olur. Pasiyent buna diqqət etmir, yüksək təzyiqdə özünü yaxşı hiss edir, təzyiqi aşağı düşdükdə özünü pis hiss edir və dərmanlardan, təbii ki, bu zaman imtina edir. Və imtina etdikdən sonra onun qulaqcıqları böyüyür. Və o böyümüş qulaqcıqda yaranan aritmiyanın adına, yəni sürətli, ayda 1 dəfə, 3 dəfə tutan, xaotik döyüntü şəklində olan, ürəyi sanki silkələyən, ürəyin qəribə döyüntüsünə səbəb olan döyüntüyə biz “səyirici aritmiya” deyirik. 

Səyirici aritmayının əlamətləri

Səyirici aritmiya ani başlayır, bəzən xəstəni yuxudan oyadır və təqribən 180-200, bəzi xəstələrdə 130-150 arası döyünən bir döyüntü şəklində olur. İlkin olaraq xəstələr öncə başa düşmürlər. Bəziləri:”Təngənəfəsəm, sanki ürəyim yerindən çıxacaqmış kimi hiss edirəm.” Bəziləri ciddi psixoloji hal kimi narahat olurlar bundan. Əgər bu artıq 1 saatı, 3 saatı keçməyə başlayırsa, o zaman, təbii ki, təcili yardım çağırırlar. Və biz bunu ilk olaraq gördüyümüz yer elektrokardioqrammadır. 

Səyirici aritmayının diaqnostikası

Pasiyentin başına gələn həkim kardioqramma çəkir. Kardioqramada səyirici aritmiyanın olduğunu fiksə edir və pasiyentə ilkin olaraq məlumat verir ki, bu döyüntü yenə təkrarlayacaqdır. Həqiqətən, əgər bir dəfə tutubsa, bu aralıq verə bilər 1 il, 3 il və ola bilər ki, ayda bir neçə dəfə olsun, bir də 3 il olmasın, amma mütləq şəkildə təkrarlayacaqdır. Və pasiyent ilk ona məlumat verildikdə ki, bəli, sizdə səyirici aritmiya var, mütləq şəkildə həkimə müraciət etməlidir. Aritmoloqa müraciət etməsi daha məqsədəuyğundur. Çünki aritmologiya sahəsi sırf bu tip aritmiyalarla məşğul olan bir sahədir. Və pasiyent bizə gəldikdə ilk anamnezdə ondan soruşuruq ki:”Sizin nə zamansa kontrolsuz təzyiqiniz olubmu, təzyiq yüksəkliyi olubmu?” Bəli, kontrolsuz təzyiq olduğunu anladıqda artıq, demək ki, qulaqcıqları kifayət qədər böyüyüb və burada səyirici aritmiya var. 

Bir çox hallarda səyirici aritmiya başqa xəstəliklərdən də törənə bilər. Zobdan ola bilər, ciddi şəkildə qan azlığından törənə bilər və ya ürəyin damar darlığından ola bilər, amma əksər hallarda təzyiq yüksəkliyindən olur.

Səyirici aritmayının müalicəsi

İlkin olaraq xəstəyə dərman terapiyası verilir. Bu aritmiya tutmasın deyə davamlı içəcəyi dərman olur və əsas qandurulducu verilir. Niyə? Çünki səyirici aritmiya nəticəsində tromb yaranır və o tromb günün birində beynə atıb pasiyenti insult edə bilər. Və ona görə də mütləq şəkildə antiaritmik dərmanların yanında xəstəyə qan durulducu dərman da verilir və təzyiqi yüksəkdirsə əgər, təzyiqi aşağı salınan və davamlı içəcəyi dərman terapiyası təyin olunur. Pasiyent bunu ömür boyu içir, sadəcə əgər dərmana tabe olmursa, artıq o zaman ablasiya metodu, yəni pulmonar qapağı ətraflarının izolyasiyası əməliyyatı təklif olunur və ondan sonra o əməliyyatla pasiyent döyüntüdən tamamilə azad edilir. 

Dr.Günay Rəhimova, Kardioloq-aritmoloq


aritmologiya-1200x675.jpeg

14 April 2022 Kardiologiya0

Aritmiyaların daha çox əməliyyata tabe olan növlərindən danışmaq istəyirəm mən bu gün.

Aritmiyaların növləri müxtəlifdir. Məsələn, elə aritmiyalar var ki, heç dərman ona verilmədən belə çox rahatlıqla keçib gedə bilir. Amma elə aritmiyalar var ki, məsələn, dərmanı müəyyən zaman veririk, dərmana tabe olur, lakin 1 ay, 3 ay, 6 aydan sonra dərman içməyinə baxmayaraq, aritmiyalar yenidən bərpa olunur və təbii ki, pasiyentlər də ömürlərinin sonuna qədər dərman içə bilməzlər. Çünki elə dərmanlar var ki, ürəyin müxtəlif şöbələrinə müsbət təsir göstərsə də, deyək ki, elektrik sistemi, amma digər orqanlara mənfi təsir göstərir. Hətta ürəyin özünün də elektrik sisteminə mənfi təsir göstərir. Ona görə də bu tip xəstələrdə biz əməliyyat daha çox məsləhət görürük.

Bunlar hansı xəstələrdir?

İllərdir, hətta lap-lap kiçik yaşlarından ani şəkildə başlayan paroksizmal taxikardiyalar.

Məsələn, xəstə nə hiss edir?

Heç bir iş görmür, fiziki aktiv deyil, rahatdır və birdən-birə ani surətdə çox sürətli 180-200-ə qədər qalxan döyüntüsü başladı. Bu döyüntü ilk olaraq belə olur. Məsələn, pasiyentlər deyir: “5 il bundan qabaq tutmuşdu, indi tutdu.” Sonra ildə bir dəfə, sonra 2 ayda bir… Artıq elə olur ki, hər ay tutur.

Son dönəmlərdə daha çox aktual olan COVID-19-la əlaqədar olaraq çox sıx-sıx, bunlar yəni xroniki üzə çıxmağa başladı. Və bu pasiyentlər artıq təcili yardım çağırırlar, təcili yardım gəlib evdə onların kardioqrammasını çəkir və “patoloji paroksizmal taxikardiya” olduğunu anlayır və “verapamil”, “isoptin” bu kimi dərmanlar vurur. Dərmanı vuran kimi bəzilərində keçir, bəzilərində keçmir və bu kimi döyüntülər artıq ablasiya olunur.

Ablasiya nədir?

Pasiyentə ümumi anesteziya verilmir. Yerli keyitmə ilə ayaqdakı damardan biz giririk. Bir növ angioqrafiyaya bənzəyir. Haradan çıxdığını tapırıq bu döyüntünün və o nahiyəyə radiofrekans istilik veririk. Bir müddətdən sonra gözləyirik, döyüntü tamam öldüyünə əmin olduqdan sonra artıq prosesi bitiririk və xəstəyə tam şəkildə, demək olar ki, 100 xəstədən 99/100-da artıq bu paroksizmal taxikardiyalar bir daha baş vermir.

Dr.Günay Rəhimova, Kardioloq-aritmoloq
SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!

SAĞLAMLIĞINIZ SAĞLAMLIĞIMIZDIR!